top of page
_704464_potential.hero.jpg

Mitä on NLP

Miltä sinusta tuntuisi olla vapaa? Mitä vapaus sinulle merkitsee?

 

Minulle vapauden antoi se, kun pääsin elämään elämääni omana itsenäni. Omilla ehdoillani, ilman, että muiden rakentamat uskomukset tai arvot ohjasivat elämääni tiedostamattani. Vapaus on minulle sitä, että pystyn kohtamaan elämän valitsemassani tunnetilassa, ilman, että tunnetila ohjaa elämääni.

 

Miltä sinusta tuntuisi, jos alkaisit nähdä elämän vastoinkäymiset sinua kasvattavina kokemuksina? Miltä sinusta tuntuisi, jos sinun ei tarvitsisi enää turhaan pelätä, olla jatkuvasti stressaantunut, kiireinen tai paineen alla? Mitä jos elämä, jota eläisit muuttuisi juuri sellaiseksi mitä olet aidosti itsessäsi unelmoinut?

NLP:n kehittäjä, Richard Bandler on sanonut: ”Vapaus on tärkeintä ja rakkaus kaikki muu”.


1970 luvun alussa Richard Bandler alkoi tutkimaan kaikkien menestyksekkäimpiä terapeutteja. Yhteistyössä John Grinderin kanssa he loivat Neurolingvistisen ohjelmoinnin (Neuro-Linguistic Programming, NLP) kentän.

 

  • Sana ”neuro” viittaa tässä yhteydessä ihmisen neurologisiin prosesseihin, eli aivoissamme ja mielessämme tapahtuvan tiedon käsittelyyn.

  • Lingvistinen” puolestaan viittaa puhuttuun kieleemme ja kehonkieleemme, joiden välityksellä me kommunikoimme sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla.

  • Ohjelmoinnilla” tarkoitetaan ajattelumme rakennetta ja sitä kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sen myötä toimimaan, sekä erityisesti sitä, kuinka voimme tiettyjä rakenteita muuttamalla saada aikaan parempia tuloksia.

NLP:stä tuli nopeasti yksi suosituimmista, arvostetuimmista ja tehokkaimmista tekniikoista
henkilökohtaisen kehityksen saralla. Tänä päivänä miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttävät näitä tekniikoita hyödykseen. NLP on yksi vaikuttavimmista sekä tehokkaimmista keinoista itsensä kehittämiseen, ohjaamiseen ja vaikuttamiseen. Jotkut jopa kutsuvat NLP:tä onnistumisen psykologiaksi.


NLP tutkii kokemuksen esitystapaa neurologiassa (kokemuksella tarkoitetaan sitä todellisuutta, jossa elät ja kaikkia siitä syntyviä, eri aistien tuottamia tunteita ja mielikuvia jne…). Tapaa kommunikoida itsensä sekä muiden kanssa ja sitä, kuinka voimme muuttaa tavanomaisia ajattelutapoja, kommunikointia ja käyttäytymistä. Oppimalla muuttaa ajatuksiasi, voit muuttaa tunnetilojasi ja sitä kautta päästä eroon esimerkiksi pelkotiloista, jännityksistä, vanhoista uskomuksista ja rajoitteista.


NLP on suuri määrä eri tekniikoita ja harjoituksia, joilla voimme opettaa aivojamme sekä alitajuntaamme. Siten voimme oppia kuinka ajattelemme, kommunikoimme ja käyttäydymme, jotta voimme alkaa ajatella, kommunikoida ja käyttäytyä entistäkin paremmin ja fiksummin kaikissa tilanteissa. Tämän myötä myös pääsemme elämään elämää oman potentiaalin kautta, saavutamme unelmiamme ja mullistamme elämästämme kaiken mitä olemme halunneetkin.

NLP on asenne, jota voi luonnehtia uteliaisuuden- ja seikkailunhaluksi. Haluksi oppia taitoja sekä tietoja siitä kommunikoinnista, joka vaikuttaa toisiin ihmisiin. Katsoa elämää harvinaisena ja
ennenkokemattomana tilanteena oppia lisää.


NLP on metodologia, joka perustuu siihen oletukseen, että kaikella käyttäytymisellä (käyttäytyminen on kaikkea, jota päässäsi liikkuu) on tietty rakenne ja tuo rakenne voidaan mallintaa, oppia, opettaa ja muuttaa (”uudelleen ohjelmoida”). NLP:n avulla saadaan selville hyödylliset ja tehokkaat käyttäytymismallit eli strategiat.


Jos mietit vaikkapa jotain todella hyvää hetkeä nyt, huomaat että silmäsi katsovat ehkä hetken aikaa ylöspäin ja että mieleesi syntyy jonkinlainen positiivista tunnetta tuottava mielikuva. Tämän mielikuvan (muistikuvan), ajatuksen, ominaisuudet voidaan NLP:n avulla selvittää ja selkeyttää ja voit ottaa tuon hyvän tuntemuksen käyttöösi lähestulkoon missä ja milloin tahansa.


NLP on kehittynyt innovatiiviseksi teknologiaksi, joka mahdollistaa käyttäjälleen tavan organisoida tietoa sekä havaintoja tavalla, jolla saadaan ennenkokemattoman hyviä tuloksia. Sellaisia tuloksia, joita joskus pidettiin mahdottomina saavuttaa.

Tällä videolla pääset kuulemaan mitä on NLP ja miten sillä voi vaikuttaa omaan mieleen. Mitä kaikkea sen avulla voidaan ratkaista.

bottom of page